Scooterbrook Aladdin (Chico)

Scooterbrook Aladdin, Chico, født 2007.
Chico er etter Tawnyhill Berry og vår egen Sealpin Lettemoto.
Chico er en veldig dyktig apportør, kanskje særlig vannapportør. Han ble lett godkjent i EK på norsk apportprøve.
Han er premiert på norsk jaktprøve og fikk i 2009 utmerkelsen Norsk jaktspaniel nr 3.
Chico har hofter og albuer A og er fri for arvelige øyelidelser. Begge Chicos foreldre er Optigen testet fri for PRA.